Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

Men pludselig var Gangen vegen, og han stod i et Kammer foran en Kamin, hvor Resterne af en Ild laa og glødede som Solen, der sank. Og tæt ved Kaminen sad en Kvinde.