Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

Prinsen stod og stirrede. Han havde glemt alt, Sejr, Fest, Solskin og Æventyrets Fe, glemt det alt sammen for en tavs 498 Sørgmodighed, der steg til hans Hjærte og gjorde ham til en anden end den, han til dette Øjeblik havde været.