Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

Da blev en hvid, kølig Haand rakt frem imod ham. Han saa paa den og saa i det samme, at hele denne blege Kvinde sad som klædt i Mørke.