Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

Atter saa de store Øjne ind i Gløderne.