Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

- Hvem anden vel end den, som du har søgt i Sol og paa Bjærgenes Tinder, men som bor langt ude imod Vest, hvor Dagen gaar under og Solen slukkes som de Gløder dér, der straaler og fortæres af den svidende Ild, som er deres Liv.