Stuckenberg, Viggo Uddrag fra BETHLEHEMSSTJÆRNEN

Sløv og forsovet vandrer Jorden frem,
imellem gamle Stjærner Tanken vakler
og vender, træt af Troen paa Mirakler,
forpint tilbage til sit snævre Hjem;
72 men Aanden stadig har en Dør paa Klem,
og Haabet ikke fra sin Vagtpost viger,
før tindrende den nye Stjærne stiger
og peger mod det nye Bethlehem.