Stuckenberg, Viggo Uddrag fra INGEBORG

lever, om end Natten
spandt de Blomster ind,
- lever, som dit Billed
lever i mit Sind.