Stuckenberg, Viggo Uddrag fra MORGEN PAA HOSPITALET

Himlen er saa høj derude
med smaa gyldne Skyer mærket,
jeg kan se en Poppel lude
blæstspændt over Plankeværket.