Stuckenberg, Viggo Uddrag fra MORGEN PAA HOSPITALET

Paa et Skorstenstag lidt borte
staar en sodet Skorstensfejer,
Vinden hvirvler med det sorte
Sodslør, som omkring ham vajer.