Stuckenberg, Viggo Uddrag fra MORGEN PAA HOSPITALET

Og jeg ser en Flok af Duer
kredse nu i Morgenstunden,
sænke sig i bløde Buer,
stige, til den er forsvunden.