Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Han smækkede Bogen i og dinglede med Overkroppen.