Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Hun lagde Fingrene paa Laasen, stod et Øjeblik, slap saa igen og gik tilbage mod Jørgen og tog hans Haand.