Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Endelig Klokken seks var Faderen der. Moderen kom op og sagde ham det.