Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Aage kom hen til dem. Gud ske Lov, tænkte Jørgen; naar han nu bare ikke begynder igen.