Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Saa saà de endelig Pavillonen. En bred Lysstribe laa ud gennem den aabne Dør, og der lød Stemmer der inde og tynde Klavertoner.