Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Hun saa mest op i Loftet; men en Gang imellem faldt der et Blik af til de tre, et ganske ligegyldigt Blik.