Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Men Jørgen saa hen imod Døren, om der var noget Politi at se, og spurgte saa den lyserøde, om hun vilde kysse ham for et Glas Banko?