Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

- Opvarter! et Glas Banko!