Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Et Par Dage efter rejste Jørgen.