Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Jørgen tog Vejret i et langt Drag og rettede sig. Rank og voksen maatte han for enhver Pris se ud, naar de svingede op for Døren.