Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Al den Naturlighed drog Jørgen og gjorde ham ør; han svimlede svagt og fik saa indvendt: