Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

- De væmmelige Tingester. Aa min Hat, min Hat! nu faar De snart over Fingrene!