Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Da hun tav, var det, som laa der ude i den stille Skumring noget han forstod, men ikke turde nærme sig, noget stort tavst, der blot ventede paa, at han skulde tale.