Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Og Emma Poulsen mødtes ikke med Jørgen to Eftermiddage. Hun var mest paa sit Værelse, siden Aage var kommet. Aage spurgte evindeligt efter hende; men Jørgen lod ligegyldig. Han var tvær imod Aage og ønskede ham i Kjøbenhavn de hundrede Gange om Dagen. Og ved Maaltiderne saa Emma Poulsen kun sjældent over til Jørgen, og altid som langt borte fra. Men talte hun til Aage, var hendes Stemme saa underlig mild.