Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

- Søn af Rodemester With?