Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Kunde hun ikke give Tid? Og saa saà hun saa spændt ud.