Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Han skulde hjælpe Faderen, til han fik Timer. Og saa for Resten tænke over et Studium.