Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

- Bønderne - nej saamænd om de gør! hørte han den tynde Stemme paastaa.