Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Og saa hørte Jørgen igen de to med Oprøret, mens Latteren døde hen i Stemmesummen.