Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

- For du har vel ingen Drengestreger for? spurgte Faderen lidt efter som i Forbigaaende.