Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

I Salen var der ingen Plads at øjne og ikke til at høre Ørenlyd for Raab og Skraben med Stole og Klirren af Glas.