Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

- Efter gammel Skik og Sædvane vil vi begynde med vor Slagsang. Enhver synger med sit Næb, sagde Formanden.