Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Lidt efter var al Støj død under det bredt tonende Kor, der samlede alle Stemmer hele Salen over.