Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Da han saa sig om, fik han lige bag sig Øje paa den høje ranglede, der havde staaet med Bogen før, da de gik ind.