Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Dr. Plesner satte sig hurtigt, som dukkede han under for det Bifald, der brød løs.