Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Jørgen klappede. Han var stadig som paa Marschen og følte sig sikker og stærk og rede til at tage op, hvad Arbejde det skulde være.