Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Den lille pænt klædte, friserede Student Løvel stod op paa en Stol, saa alle kunde se ham, og svingede sit Glas og satte i med det første Hurra.