Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Jørgen raabte med og blev ved at se paa Løvel. Han beundrede ham og begreb ikke, hvor han fik det Mod fra.