Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

- Mon man ikke skulde kunne faa noget at drikke? vovede han langsomt at bemærke.