Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

- Neuhausen kan faa Paula, Fratz Lovise, min gode Ven, det lille Digterbæst dér, Magda, Dora og Francisca, paa Grund af hans bekendte Graadighed.