Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

De rejste sig langsomt og søgte ud. Det unge Danmark lagde slet ikke Mærke til dem.