Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Men da han laa i Sengen, sejlede al Ting rundt for ham, og han kunde ingen Tanke holde fast.