Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

- Naa god Aften. Sikken et Efteraarsvejr. Men Johanne, er du oppe? Gaa i Seng, min Pige. Du skulde ligget der for en Time siden.