Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

- Gaa du bare i Seng og sov din sunde Søvn og bryd dig om ingen Ting. Se saa; god Nat, min Pige.