Stuckenberg, Viggo Uddrag fra I GENNEMBRUD

Men Gitteret - Gitteret! Han saa intet Gitter, saa ingen Stepper, ingen Menneskeleven og hørte intet Tog mod Skranker.