Stub, Ambrosius Uddrag fra Kongen opnaae Snee-hviid Alder

Kongen opnaae Snee-hviid Alder!
Thronen staae, til Verden falder!
Kronen blive Sønne Arv!
Sværdet hviile! Pennen striide!
Ploven gaae og Kiølen gliide!
O! saa fremmes hver Mands Tarv.
O! saa fremmes hver Mands Tarv.