Stub, Ambrosius Uddrag fra Bort Jordisk Sorg! jeg hører Sion siunge

[119.] A: Salmebog fra 1780erne i Holger M. Rasmussens Samling. Digtet er indført paa bageste Inderside af Bindet med samme Haand som foreg. Digt. - Jf. Indl. S. 68.