Stub, Ambrosius Uddrag fra Digte

O. Andrup: »Vel født er vel en Trøst«. Danske Studier 1909 S. 216.