Sthen, Hans Christensen Uddrag fra En liden Vandrebog

Nu foreligger første bind af Sthens Skrifter med Jens Lyster som udgiver og under medvirken af sognepræst Jens Højgård. Bindet indeholder Sthens hovedværk, En liden Vandrebog, med bønner, viser og leveregler. Udgivelsen er forsynet med kommentarer, variantapparat, udgavebeskrivelser og traderingsoversigter. Det er Selskabets hab, at udgaven bade vil blive til glæde for læserne og til gavn for forskning af mange arter.