Sthen, Hans Christensen Uddrag fra Psalm. 145

Gud er en Aand, oc de hannem tilbede, skulle tilbede hannem vdi Aanden oc vdi Sandhed.